گام به گام با امام موسی صدر جلد 1

جلد: 1
صفحه: 1

سرشناسه: ضاهر، یعقوب/ Dahir,Yaqub

عنوان قراردادی: مسیرة الامام السید موسی الصدر: یومیات و وثائق. فارسی

عنوان و نام پدیدآور: گام به گام با امام/به اهتمام یعقوب ضاهر؛

ترجمۀ گروه مترجمان مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر؛ ویرایش مهدی فرخیان، مهدی موسوی‌نژاد.

مشخصات نشر: تهران: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1396.

مشخصات ظاهری: 12ج.

شابک: دوره4-46-5676-600-978؛ ج.1: 1-47-5676-600-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

مندرجات: ج.1. مجموعۀ گفتارها و مصاحبه‌ها و مقالاتِ سید موسی صدر از سال 1960 تا 1968 میلادی.

موضوع: صدر، موسی،1307-

موضوع: حرکة امل، لبنان

موضوع: شیعیان- لبنان – سرگذشتنامه

موضوع: Shiites – Lebanon – Biography

موضوع: مجتهدان و علما – لبنان – سرگذشتنامه

موضوع: Ulama – Lebanon – Biography

موضوع: محققان مسلمان – لبنان – سرگذشتنامه

موضوع: Muslim scholars – Lebonan – Biography

موضوع: اسلام و سیاست – لبنان

موضوع: Islam and politics – Lebanon

شناسه افزوده: فرخیان، مهدی، 1358 -، ویراستار

شناسه افزوده: موسوی‌نژاد، مهدی، 1360 -، ویراستار

شناسه افزوده: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

رده‌بندی کنگره: 233BP/50411396 م 4 ص/7

رده‌بندی دیویی: 998/297

شماره کتابشناسی ملی: 4680938

صفحه1 از408